صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بازار ارز

تعداد مواردیافت شده ۲۰۵
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۰۷:۲۹
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۳:۰۸
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۲:۱۵
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ , ۱۵:۰۱
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ , ۱۴:۱۶
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ , ۱۱:۳۲
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۸:۱۲
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ , ۱۰:۱۰
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ , ۱۳:۵۹
ربط: %۲
صفحه ۱ از ۹