صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بازار کار

تعداد مواردیافت شده ۲۲۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ , ۱۵:۵۰
ربط: %۵۷
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ , ۱۵:۰۱
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ , ۱۵:۴۶
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ , ۰۳:۱۳
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۵
صفحه ۱ از ۱۰