صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بایدن یا ترامپ

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
ربط: %۳۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۲۰:۰۲
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ , ۱۱:۱۲
ربط: %۲۷