صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی برنامه پیشگو

تعداد مواردیافت شده ۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ , ۱۶:۳۸
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ , ۱۶:۰۷
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ , ۰۹:۳۱
ربط: %۸۵