صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی برند قدمت یونسکو

تعداد مواردیافت شده ۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ , ۱۵:۵۵
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ , ۱۸:۰۰
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ , ۱۹:۲۳
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ , ۱۴:۰۵
ربط: %۸۳