صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بشر

تعداد مواردیافت شده ۷۹
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ , ۱۴:۱۶
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ , ۱۷:۱۲
ربط: %۸
صفحه ۱ از ۴