صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بکتاش آبتین

تعداد مواردیافت شده ۳
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ , ۲۲:۲۳
ربط: %۷۱
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۹۴