صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بورس مثبت

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ , ۲۰:۴۴
ربط: %۶
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ , ۱۷:۰۱
ربط: %۲۸
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ , ۱۱:۳۱
ربط: %۸
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ , ۱۴:۲۸
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ , ۱۱:۵۵
ربط: %۶۷
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ , ۱۱:۰۱
ربط: %۷۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ , ۱۰:۱۲
ربط: %۵۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ , ۰۹:۱۲
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۰۸:۴۹
ربط: %۳۵
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ , ۰۰:۴۱
ربط: %۱۰