صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بورس منفی اسفند 99

تعداد مواردیافت شده 4

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط: %۶۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , ۰۹:۴۲
ربط: %۳۹
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , ۱۵:۱۲
ربط: %۶۹