صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بیکاری

تعداد مواردیافت شده ۳۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ , ۲۱:۰۹
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ , ۱۸:۰۲
ربط: %۲۹
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ , ۱۶:۲۳
ربط: %۴۳
صفحه ۱ از ۲