صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی بیکاری

تعداد مواردیافت شده ۳۵
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ , ۱۹:۵۷
ربط: %۱۱
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ , ۲۳:۱۳
ربط: %۱۳
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ , ۱۵:۴۲
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ , ۱۲:۲۳
ربط: %۱۱
صفحه ۱ از ۲