صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تاثیر

تعداد مواردیافت شده ۲۱۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ , ۲۱:۰۶
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ , ۱۸:۰۱
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ , ۱۷:۲۸
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۴:۴۲
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۲۳:۲۶
ربط: %۲۹
صفحه ۱ از ۹