صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تاثیرات

تعداد مواردیافت شده ۲۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۰۷:۲۹
ربط: %۵۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ , ۱۳:۳۰
ربط: %۵۱
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ , ۱۶:۵۱
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ , ۱۹:۲۴
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ , ۱۴:۰۱
ربط: %۶۹