صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی تاثیرات

تعداد مواردیافت شده 16

۱۳۹۹/۰۸/۱۹ , ۰۴:۴۶
ربط: %۲۱
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ , ۱۷:۰۲
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ , ۱۱:۱۴
ربط: %۱۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ , ۱۱:۰۱
ربط: %۱۸
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ , ۰۸:۳۹
ربط: %۱۶
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۰۸:۴۹
ربط: %۱۸
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ , ۲۰:۲۲
ربط: %۴۸
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ , ۱۴:۲۵
ربط: %۱۸
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ , ۲۰:۱۳
ربط: %۵۶