صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تجاوز جنسی

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ , ۱۳:۵۵
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۱۱:۱۲
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ , ۱۷:۵۱
ربط: %۲۰