صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تحریم وزیر اطلاعات

تعداد مواردیافت شده 18

۱۳۹۹/۰۹/۰۸ , ۱۰:۰۲
ربط: %۲۵
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ , ۲۲:۲۸
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: %۱۴