صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تحولات افغانستان

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۱۷