صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تخلف

تعداد مواردیافت شده ۵۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ , ۱۳:۳۹
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۳:۲۷
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ , ۱۲:۰۱
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ , ۱۸:۳۵
ربط: %۱۰
صفحه ۱ از ۳