صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تخم مرغ

تعداد مواردیافت شده ۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ , ۱۸:۴۹
ربط: %۴۲
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ , ۱۱:۳۰
ربط: %۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۰:۱۲
ربط: %۲۸