صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ترامپ

تعداد مواردیافت شده ۵۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۲۲:۲۳
ربط: %۸۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ , ۱۶:۰۱
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۰:۰۱
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ , ۰۱:۴۹
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
ربط: %۱۹
صفحه ۱ از ۲