صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ترور در افغانستان

تعداد مواردیافت شده ۳۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۲۰:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ , ۱۰:۲۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ , ۱۶:۵۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۸:۴۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۰:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ , ۰۱:۴۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ , ۱۰:۰۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ , ۲۳:۳۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ , ۱۱:۰۵
کمتر از 1
صفحه ۱ از ۲