صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تزریق دوز سوم واکسن کرونا

تعداد مواردیافت شده ۲۱
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ , ۱۶:۲۳
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۵:۰۳
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۰۹:۲۴
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ , ۰۳:۰۸
ربط: %۴