صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تزریق سینوفارم

تعداد مواردیافت شده ۳۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ , ۱۰:۰۱
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۲۳:۲۶
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۱۶:۱۲
ربط: %۸۷
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
ربط: %۷
صفحه ۱ از ۲