صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تصرف افغانستان

تعداد مواردیافت شده ۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۸:۴۳
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۳:۳۱
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۲۳:۰۱
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
ربط: %۸
صفحه ۱ از ۲