صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تصرف هرات

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۲۳:۰۱
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ , ۲۰:۳۲
ربط: %۹۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۰۱:۲۶
ربط: %۷