صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تصمیم گیری

تعداد مواردیافت شده ۱۵۴
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۰۲:۲۳
ربط: %۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ , ۱۹:۵۵
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ , ۱۹:۳۴
ربط: %۷
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ , ۱۰:۴۵
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ , ۱۸:۱۲
ربط: %۷
صفحه ۱ از ۷