صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تصویب طرح شکایت از روحانی 20 مهر 1400

تعداد مواردیافت شده ۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۹:۵۹
ربط: %۵۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۲۰