صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تظاهرات

تعداد مواردیافت شده ۳۵
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ , ۱۴:۳۴
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ , ۰۷:۲۱
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ , ۲۱:۰۵
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۳:۳۱
ربط: %۳۷
صفحه ۱ از ۲