صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تعطیلی صنایع

تعداد مواردیافت شده ۱۲
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۰۷:۲۹
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ , ۱۵:۰۲
ربط: %۶۵
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۳