صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تغییرات آب و هوا

تعداد مواردیافت شده ۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ , ۲۲:۰۳
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ , ۲۲:۰۳
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۵۴