صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تقدیر

تعداد مواردیافت شده ۸۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ , ۲۲:۲۵
ربط: %۱۱
صفحه ۱ از ۴