صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تورم سه رقمی

تعداد مواردیافت شده ۱۱
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ , ۱۴:۱۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ , ۱۱:۴۱
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ , ۰۵:۳۹
ربط: %۱۱