صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی توقف مذاکرات وین

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۰۳:۰۴
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ , ۰۷:۴۸
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۰۹:۰۱
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ , ۰۹:۴۴
ربط: %۳۸