صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی تولید اسپوتنیک روسی در ایران

تعداد مواردیافت شده ۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۵:۰۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ , ۱۶:۱۲
کمتر از 1