صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ثبت نام جاماندگان یارانه ها

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ , ۱۷:۰۹
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ , ۰۲:۱۲
کمتر از 1