صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ثبت نام واکسن کرونا

تعداد مواردیافت شده ۶۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ , ۱۵:۵۷
ربط: %۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ , ۰۳:۰۸
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ , ۰۱:۱۹
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۹:۰۴
ربط: %۱۱
صفحه ۱ از ۳