صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ثبت نام واکسن کرونا در ایران

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۱۸:۰۴
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ , ۲۲:۰۳
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ , ۱۶:۵۶
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ , ۲۲:۰۵
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
کمتر از 1