صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی جامعه شناسی در یک نگاه

تعداد مواردیافت شده 7

۱۳۹۹/۰۷/۰۵ , ۲۲:۳۰
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , ۲۰:۲۸
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: کمتر از 1