صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی جام جهانی قطر

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۱۲:۵۶
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۹:۰۱
ربط: %۴۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۰:۰۱
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۲۲:۳۲
ربط: %۷۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۲۱:۳۴
ربط: %۱۶