صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی جزییات یارانه معیشتی

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ , ۱۰:۲۸
ربط: %۲۴
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۰:۰۲
ربط: %۴۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ , ۱۵:۱۲
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ , ۱۱:۰۱
ربط: %۱۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ , ۱۳:۱۲
ربط: %۴۲