صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی جغرافیایی

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ , ۱۰:۰۱
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ , ۰۸:۴۶
ربط: %۳۱