صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی جنگ تحمیلی

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۸۷
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ , ۱۴:۰۲
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ , ۱۴:۲۳
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۰۱:۳۹
ربط: %۱۱