صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی جواد لگزیان

تعداد مواردیافت شده ۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ , ۱۹:۵۵
ربط: %۷۲
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ , ۱۴:۱۲
ربط: %۴۷
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ , ۲۳:۲۲
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۱۵:۰۵
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ , ۱۴:۵۴
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ , ۱۴:۱۳
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ , ۱۵:۲۶
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ , ۱۷:۴۱
ربط: %۳۰