صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی حزب دموکرات کردستان ایران

تعداد مواردیافت شده ۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۵۸