صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی حسن روحانی

تعداد مواردیافت شده ۳۹
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ , ۰۲:۱۲
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ , ۱۲:۵۸
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۰۳:۰۴
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ , ۱۴:۴۳
ربط: %۴۸
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ , ۱۹:۵۹
ربط: %۲۸
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ , ۰۵:۳۲
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۱۴:۵۶
ربط: %۱۰
صفحه ۱ از ۲