صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

جستجوی حسن روحانی

تعداد مواردیافت شده 13

۱۳۹۹/۰۵/۱۷ , ۱۷:۰۱
ربط: %۷۶
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ , ۲۳:۳۴
ربط: %۴۷
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ , ۲۲:۴۸
ربط: %۳۸
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ , ۲۳:۳۳
ربط: %۳۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ , ۲۳:۱۴
ربط: %۲۶