صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی حسن یزدانی و مدال نقره المپیک توکیو 2020

تعداد مواردیافت شده ۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ , ۱۴:۴۹
ربط: %۸۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ , ۱۱:۰۱
ربط: %۲۹