صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی حمله به شهردار منطقه 19

تعداد مواردیافت شده ۲
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ , ۱۸:۱۳
کمتر از 1
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ , ۱۷:۱۲
کمتر از 1