صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی حمله به کشتی ها در کانال سوئز

تعداد مواردیافت شده 2

۱۴۰۰/۰۲/۰۵ , ۰۰:۳۱
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ , ۰۰:۲۹
ربط: کمتر از 1