صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی حمید دهقان

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ , ۱۴:۳۹
ربط: %۳۸
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ , ۰۰:۳۸
ربط: %۳۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ , ۱۳:۵۳
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ , ۲۲:۰۳
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ , ۱۴:۱۱
ربط: %۳۸
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۱۷:۳۴
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ , ۲۳:۰۱
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ , ۰۷:۰۲
ربط: %۲۷