صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی خاور میانه

تعداد مواردیافت شده 2

۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , ۲۰:۲۱
ربط: %۸۰