صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خرید واکسن فایزر برای ایران

تعداد مواردیافت شده ۲۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ , ۰۹:۵۴
ربط: %۲۸
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۶:۴۹
ربط: %۷
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ , ۰۷:۱۹
ربط: %۱۹