صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خرید واکسن فایزر و مدرنا

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ , ۱۵:۰۳
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ , ۱۴:۴۳
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ , ۱۵:۱۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ , ۱۸:۰۱
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ , ۱۴:۳۴
ربط: %۶۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
ربط: %۲۲